معاونت امور هنری گزارش مالی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران را اعلام می کند در این گزارش به ریز هزینه های انجام شده اشاره شده است.
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری، فهرست حمایت از فعالیت های استانی در سال 98 را در قالب فایل پیوست اعلام
می کند.
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
 
معاونت امور هنری فهرست حمایت از فعالیت های استانی در سال 97 را اعلام می کند این فهرست به تفکیک
استان های کشور تهیه شده است.
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
 
معاونت امور هنری فهرست قراردادهای حمایت از اجرای آثار نمایشی توسط انجمن هنرهای نمایشی در شش ماهه اول سال 1398 را اعلام می کند.
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۷
 
گزارش تجمیعی یارانه پرداخت شده به رسانه ها در سال 98
گزارش تجمیعی یارانه پرداخت شده به رسانه ها در سال 98 منتشر شد.
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۹
 
بودجه ریزی سالانه و گزارش های عملکردی معاونت مطبوعاتی سال 98
برنامه های توسعه ، راهبردی ، اهداف ، بودجه ریزی سالانه و گزارش های عملکردی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی در سال 98 منتشر شد.
یکشنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۸
 
انتشار قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری تارا برای تولید محتوای موشن گرافی در مبارزه با مواد مخدر
در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات(تارا) با شرکت مجتمع دیجیتال ویراپرداز گیلان جهت تولید محتوای موشن گرافی در راستای پروژه مبارزه با مواد مخدر، منتشر شد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۱
 
انتشار قرارداد همکاری انتشار محتواهای تولید شده مبارزه با مواد مخدر
در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات(تارا)، با هدف انتشار محتوای تولید شده در پیشگیری از مصرف مواد مخدر، منتشر شد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
 
انتشار قرارداد همکاری  تولید 10 فیلم کوتاه برای  ستاد مبارزه با مواد مخدر
در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات(تارا)با شرکت غیر تجاری لوح زرین مانی با هدف تولید 10 فیلم کوتاه برای ستاد مبارزه با مواد مخدر، منتشر شد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
 
انتشار قرارداد همکاری با موسسه غیر تجاری فرهنگی دیجیتال گلاتکسان زاگرس
در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ قرارداد همکاری موسسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات(تارا) با موسسه غیر تجاری فرهنگی دیجیتال گلاتکسان زاگرس، با هدف تولید محتوای انیمیشن برای ستاد مبارزه با مواد مخدر، منتشر شد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
 
انتشار قرارداد همکاری با موسسه فرهنگی هنری خراسان
در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) با موسسه فرهنگی هنری خراسان، جهت انتشار محتوا در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواد مخدر، منتشر شد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۲
 
انتشار قرارداد همکاری برای تولید محتوای موشن گرافی
در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرارداد همکاری موسسه فرهنگی، هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) جهت تولید محتوای موشن گرافی در راستای پروژه مبارزه با مواد مخدر، منتشر شد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۵
 
انتشار قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری تارا برای  ارزیابی سایت های متقاضیان دریافت لوگوی طلایی
در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) با شرکت پردیس هوشمند آسمان، جهت ارزیابی و بررسی مدارک متقاضیان سایت ها برای دریافت لوگوی طلایی، منتشر شد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
 
انتشار قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری تارا در زمینه خدمات مشاوره ای نرم افزاری
در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) با موضوع ارائه خدمات مشاوره ای نرم افزار، منتشر شد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲
 
انتشار قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری تارا جهت تدوین برنامه های سواد رسانه ایی
در راستای شفاف سازی اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ قرارداد همکاری موسسه فرهنگی هنری توسعه ارتباطات و اطلاعات(تارا)، با هدف تدوین برنامه های اقدام سواد رسانه ای، منتشر شد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱
 
قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری و  توسعه سامانه مدیریت آزمون های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی منتشر شد
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری و توسعه سامانه مدیریت آزمون های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شرکت پردازش سرای هوشمند آروند ارقام را منتشر کرد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹
 
قرارداد طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در محدوده فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی منتشر شد
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارداد طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در محدوده فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با شرکت فنی و مهندسی امن پردازان کویر را منتشر کرد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹
 
قرارداد ارائه خدمات زیر ساخت و تجهیزات و خدمات پشتیبانی فنی سامانه سفارشی وب، ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
معاونت توسعه مدیریت و منابع قرارداد خدمات ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شرکت پردیس هوشمند آسمان را منتشر کرد.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۸
 
گزارش انتشار یارانه نوبت پنجم 98 - نشریات منتشر شد
گزارش انتشار یارانه نوبت پنجم 98 - نشریات منتشر شد.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۰
 
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم 98 - نشریات منتشر شد
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم 98 - نشریات منتشر شد.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹
 
گزارش انتشار یارانه نوبت پنجم 98 - روزنامه ها منتشر شد
گزارش انتشار یارانه نوبت پنجم 98 - روزنامه ها منتشر شد.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷
 
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم 98 - روزنامه ها منتشر شد
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم 98 - روزنامه ها منتشر شد.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶
 
شیوه نامه تخصیص یارانه مطبوعات در سال  98 منتشر شد
شیوه نامه تخصیص یارانه مطبوعات در سال 98 منتشر شد.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۲
 
اعلام هزینه های مالی هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت
در راستای شفاف سازی اطلاعات ، فهرست فعالیت ها و هزینه های هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت سال ۹۸ از سوی معاونت قرآن وعترت اعلام شد.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷
 
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم 98 - خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم 98 - خبرگزاری ها و پایگاه های خبری منتشر شد.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۷
 
گزارش عملکرد مالی موسسه سینما شهر در چهار ماه اول سال99 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موسسه سینما شهر از موسسات تابعه سازمان سینمایی در چهارماه اول سال99 منتشر شد.
پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۵
 
گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی در دوازده ماه سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در سال98 منتشر شد.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵
 
گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران در چهار ماه اول سال99 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران از موسسات تابعه سازمان سینمایی در چهارماه اول سال99 منتشر شد.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
 
گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در چهارماه اول سال99 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در چهار ماه اول سال99 منتشر شد.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
 
انتشار گزارش سال مالی 1398 موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، گزارش سال مالی 1398 خود را منتشر کرد.
پنج شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۶
 
انتشار قراردادهای موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در سال 1398
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، قراردادهای منعقد شده خود در سال 1398 را منتشر کرد .
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۹
 
قراردادهای منعقد شده در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب منتشر شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، قراردادهای منعقد شده در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را منتشر کرد.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۸
 
در راستای شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعاتِ موسسات و مراکز وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین نامه رفاهی پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات برای آگاهی از روند تخصیص امور رفاهی به کارکنان آن مجموعه؛ ارائه می شود.
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۷
 
پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، بعنوان تنها مجموعه یِ علمی پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در راستایِ شفاف سازی و دسترسی آزاد به روند جذب اعضاء هیات علمی در آن موسسه، آیین نامه جذب و استخدام اعضاء هیات علمی را برای آگاهی از اسناد مربوط به نوع و نحوه یِ ورود نخبگان به پژوهشگاه را ارائه می کند.
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۷
 
در راستای شفاف سازی اطلاعات و دسترسی به آیین نامه ها و دستورالعمل هایِ موسسات و سازمان هایِ تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل پرداخت حق التالیف، حق التحقیق و ... پژوهشگاهِ فرهنگ، هنر و ارتباطات برای اطلاع از نوع و نحوه یِ روند اجرایِ امور پژوهشی مجموعه؛ ارائه می شود.
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۴
 
در راستای شفاف سازی اطلاعات موسسات و مراکز تابعه یِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین نامه هیات اجرایی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برای اطلاع از روند موجود در آن مجموعه ارائه می گردد.
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳
 
ضوابط و شیوه نامه حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، ضوابط و شیوه نامه حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را منتشر کرد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۴
 
شیوه نامه حضور در نمایشگاه های کتاب استانی و خارج از کشور
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، شیوه نامه حضور در نمایشگاه های کتاب استانی و خارج از کشور را منتشر کرد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۳
 
انتشار هزینه های نمایشگاه های کتاب استانی درسال 1398
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران گزارش آماری هزینه های برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی و همچنین یارانه خرید کتاب توزیع شده در این نمایشگاه ها را در سال 1398 منتشر کرد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۳
 
بودجه فعالیت های موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در سال 1398
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران بودجه مصوب فعالیت های فرهنگی خود را در سال 1398 منتشر کرد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۱
 
گزارش عملکرد مالی موسسه سینما شهر در 12 ماه سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موسسه سینما شهر از موسسات تابعه سازمان سینمایی در 12 ماه سال98 منتشر شد.
دوشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴
 
گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران در دوازده ماه سال 98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران از موسسات تابعه سازمان سینمایی در 12 ماه سال 98 منتشر شد.
دوشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
 
گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در 11 ماه سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در 11 ماه سال98 منتشر شد.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰
 
اطلاعات ارزشیابی هنرمندان سینما منتشر شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع سازمان سینمایی اطلاعات ارزشیابی هنرمندان سینما را منتشر کرد.
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
 
گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در 9 ماه سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در 9 ماه سال98 منتشر شد.
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
 
گزارش عمکلرد مالی موزه سینما در 9 ماه سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موزه سینما از موسسات تابعه سازمان سینمایی در نه ماه سال98 منتشر شد.
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۴۵
 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر شد
مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در نظر دارد فعالیت های سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و کد اقتصادی از طریق مناقصه واگذار نماید.
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۴
 
گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی در نه ماه سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در نه ماه سال98 منتشر شد.
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
 
انتشار هزینه‌های نمایشگاه سی‌و‌دوم کتاب تهران؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و یارانه‌ها نسبت به دوره قبل
موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران هزینه‌های برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را به تفکیک و همراه با جزئیات بخش‌های مختلف منتشر کرد. نگاهی به اعداد و ارقام منتشر‌شده ثابت می کند با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و افزایش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف در سال جاری و تورم موجود، هزینه‌های برگزاری این دوره از نمایشگاه نسبت به دوره قبل روند کاهشی داشته است.
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
 
گزارش عمکلرد مالی موسسه سینما شهر در 9 ماه سال 98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موسسه سینما شهر از موسسات تابعه سازمان سینمایی در 9 ماه سال 98 منتشر شد.
سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۰
 
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
گزارش کلان برنامه 1398 موسسه پژوهشی میراث مکتوب طبق جدول بصورت فایل پی دی اف منتشر شد.
پنج شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۴
 
اطلاعات مربوط به بهارانۀ کتاب 1399 منتشر شد
«بهارانۀکتاب 1399»، سیزدهمین دورۀ طرح «توزیع یارانۀ کتاب از طریق کتابفروشی ها» بود که با شعار «بهار
کتاب همزمان با بهار دلها» به مدت 11 روز از تاریخ 20 تا 30 اردیبهشت 1399 در کتابفروشی های کشور
برگزار شد.
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶
 
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، «سند برنامه‌ریزی استراتژیک بنیاد فرهنگی هنری رودکی» منتشر شد.
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶
 
گزارش مالی ـ اجرایی مراسم تقدیر از برگزیدگان و شایستگان تقدیر نخستین جایزه کتاب سال استانی بوشهر
نخستین جایزه کتاب سال استانی بوشهر روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و تجلیل از برگزیدگان و شایستگان تقدیر آن برگزار شد.
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۵
 
گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در دوازده ماه سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در 12 ماه سال98 منتشر شد.
سه شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
 
گزارش صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 98 موسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۷
 
گزارش عملکرد مالی موسسه هنر و تجربه در سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان در سال98 منتشر شد.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
 
گزارش عملکرد مالی خانه سینما درسال 98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی خانه سینما درسال98 منتشر شد.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰
 
انتشار قرارداد واگذاری فعالیت‌های خدماتی و نظافتی مجموعه ساختمان‌های بنیاد رودکی
قرارداد واگذاری فعالیت‌های خدماتی و نظافتی مجموعه ساختمان‌های بنیاد رودکی منتشر شد.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷
 
گزارش قرارداد اجراهای بالای مبلغ 300 میلیون ریال در سال 98 بنیاد رودکی منتشر شد.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
 
گزارش عملکرد مالی موزه سینما در سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موزه سینما از موسسات تابعه سازمان سینمایی در سال98 منتشر شد.
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
 
آئین نامه و ضوابط بیمه تکمیلی برای صندوق اعتباری هنر منتشر شد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۰
 
آمار تطبیقی صندوق اعتباری هنر برای سال های 97 و 98 منتشر شد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹
 
شیوه نامه پرداخت تکریم صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان منتشر شد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۷
 
شیوه نامه پرداخت کمک مستمری صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان منتشر شد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶
 
آیین نامه عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان منتشر شد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
 
گزاش عملکرد مالی 12 ماهه سال 1398 موسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۲
 
قرارداد بیمه عمر و حوادث سال 98 بین صندوق اعتباری هنر و بیمه سرمد منتشر شد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۸
 
قرارداد طرح "تاریخ شفاهی معاصر نشر ایران" منتشر شد
طرح "تاریخ شفاهی معاصر نشر ایران" گفتگو با ناشران، کتاب فروشان، ویراستاران و لیتوگرافان و فعالان صنعت نشر ایران می باشد.برخی از گفت و گو شونده ها عبارتند از: سمیع گیلانی، عبدالحسین آذرنگ، بهاالدین خرمشاهی، ایران گرگین، اسماعیل سعادت، علی محمد اردهالی، خلیل مستوفی، محمدحسین شاطریان بیگدلی، حسن محجوب، شیرین اتحادیه، محسن بهشتیان، میرداوود میرسندزاده، علی اصغر عبدالهی و...
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۶
 
گزارش دومین جایزۀ منطقه‌ای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ویژه هند
مراسم پایانی دومین جایزۀ منطقه‌ای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ویژۀ هند روز چهارشنبه ۱۸ دی 1398 با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب، علی چگنی، سفیر ایران در هند، محمدعلی ربانی، رایزن فرهنگی ایران در هند، احمدعلی حیدری، دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال و جمعی از مسئولان فرهنگی و نویسندگان هندی در مرکز بین‌المللی هند برگزار شد.
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵
 
مرحله دوم کمک به شورای فرهنگ عمومی استان ها در سال 98
در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی، جدول مرحله دوم کمک به شورای فرهنگ عمومی استان ها در سال 98 منتشر شد.
دوشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷
 
پائیزه کتاب 1398 در مشهد
طرح " توزیع یارانه خرید کتاب به مصرف کنندگان از طریق کتابفروشی های سراسر کشور" از 23 آبان تا 8 آذر 1398با حمایت و تامین اعتبار آن از سوی شهرداری مشهد در این شهر اجرا شد.
چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸
 
پائیزه کتاب 1398 در شهر تهران
طرح "توزیع یارانه خرید کتاب به مصرف کنندگان از طریق کتابفروشی های سراسر کشور" از 23 آبان تا 8 آذر 1398 با حمایت و تامین اعتبار آن از سوی شهرداری تهران در این شهر اجرا شد.
چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
 
برگزاری سی و هفتمین جایزه کتاب سال و بیست و هفتمین جایزه جهانی کتاب سال(مراسم اهدای جایزه برگزیدگان)
آیین پایانی سی‌وهفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست‌وهفتمین جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، چهار‌شنبه 16 بهمن‌ماه 1398 برگزار شد.
چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
 
بزرگداشت اسماعیل امینی
بیست‌وسومین برنامه عصر کتاب؛ بزرگداشت اسماعیل امینی برگزار شد.
دوشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴