در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش هزینه های سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۸
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش فهرست حمایت از تولید نمایش صحنه ای و خیابانی از طریق انجمن های نمایشی استان هارا در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۶
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش فهرست حمایت از تولید نمایش صحنه ای و خیابانی استان هارا در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۵
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش فهرست حمایت از پرتال ها، جشنواره هاو شعب انجمن استان ها را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۴
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش فهرست حمایت از گروه های نمایشی در دهمین همایش تئاتر صاحبدلان را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۲
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش هزینه های دهمین همایش تئاتر صاحبدلان را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش فهرست آثار مورد حمایت هنرهای نمایشی در شهر تهران را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۶
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش فهرست حمایت از تماشاخانه ها را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۴
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش حمایت از گروه های نمایشی در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۲
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش هزینه های هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۰
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش حمایت از گروه های نمایشی در هجدهمین جشنواره عروسکی تهران ـ مبارک را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۷
 
فهرست یارانه پرداخت شده بابت تفاهم‌ نامه خرید نشریات با نهاد کتابخانه‌های کشور - مرحله چهارم سال 99
فهرست یارانه پرداخت شده بابت تفاهم‌ نامه خرید نشریات با نهاد کتابخانه‌های کشور ، مرحله چهارم در سال 99 منتشر شد.
شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
 
فهرست یارانه پرداخت شده بابت تفاهم‌ نامه خرید نشریات با نهاد کتابخانه‌های کشور - مرحله پنجم سال 99
فهرست یارانه پرداخت شده بابت تفاهم‌ نامه خرید نشریات با نهاد کتابخانه‌های کشور - مرحله پنجم سال 99 منتشر شد.
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش مالی چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۲
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اجرای سیاست شفاف سازی اطلاعات ، فهرست کمک های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اشخاص حقیقی غیردولتی (سه ماهه دوم سال 99) را منتشر کرد.
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۱
 
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم سال 99 - روزنامه ها
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم سال 99 - روزنامه ها منتشر شد.
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
 
گزارش انتشار یارانه نوبت سوم سال 99 - خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
گزارش انتشار یارانه نوبت سوم سال 99 - خبرگزاری ها و پایگاه های خبری منتشر شد.
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۸
 
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم سال 99 - نشریات
گزارش انتشار یارانه نوبت چهارم سال 99 - نشریات منتشر شد.
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵
 
گزارش انتشار یارانه نوبت سوم سال 99 - نشریات منتشر شد
گزارش انتشار یارانه نوبت سوم سال 99 - نشریات منتشر شد.
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۳
 
انتشار گزارش انتشار یارانه نوبت سوم سال 99 - روزنامه ها
گزارش انتشار یارانه نوبت سوم سال 99 - روزنامه ها منتشر شد.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۲
 
در راستای شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش انیمیشن هفت خوان رستم و کرونا را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۰
 
در راستای شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش نمایشگاه مجازی آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر نو به نو را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۹
 
در گزارش نمایشگاه عکس « دفاع مقدس ـ لحظه های جاودانه »به هزینه های انجام شده، زمان و مکان برگزاری و نشانی انلاین و فهرست هنرمندان اشاره شده است.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵
 
در راستای اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش برگزاری آنلاین نمایشگاه بین المللی کاریکاتور ما کرونا را شکست می دهیم را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۶
 
در راستای شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، معاونت امور هنری گزارش کلیپ پنج دقیقه ای تجسم یک قرن ( 100سال با هنرهای تجسمی ) را در قالب فایل پیوست اعلام می کند.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰
 
صفحه ۱ از ۱۲
بودجه پیشنهادی سال  1399 موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران منتشر شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، بودجه پیشنهادی سال 1399 خود را منتشر کرد .
چهارشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹
 
انتشار آئین نامه مالی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، آئین نامه مالی خود را منتشر کرد .
چهارشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
 
انتشار صورت های مالی 1398 همراه با گزارش حسابرس مستقل و گزارش بازرس قانونی موسسه نمایشگاه های فرهنگی
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، صورت های مالی 1398 خود را همراه با گزارش حسابرس مستقل و گزارش بازرس قانونی، منتشر کرد .
چهارشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۰
 
فهرست مدارج شغلی و تحصیلی معاونین، مدیران و روسای ادارات مرکزی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و نمایندگی های دفاتر تابعه شهرستان ها منتشر شد.
چهارشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶
 
انتشار گزارش عملکرد توافقنامه با خانه سینما در هفت ماه سال 99
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد توافقنامه با خانه سینما در هفت ماه سال 99 منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۸
 
عملکرد آماری سازمان خبرگزاری جممهوی اسلامی ایران در سال 98 و شش ماهه اول سال 1399 منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۷
 
برنامه عملیاتی سازمان خبرگزاری جمهوی اسلامی (ایرنا) در سال 1399 منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
 
نمودار سازمانی مصوب سازمان خبرگزاری جمهوی اسلامی ایران منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
 
در راستای شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ اساسنامه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر گردید.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
 
گزارش عملکرد موزه سینما در 6 ماهه اول سال99 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موزه سینما از موسسات تابعه سازمان سینمایی در 6 ماهه اول سال99 منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
 
انتشار گزارش عملکرد مالی هفت ماهه بنیاد سینمایی فارابی
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در هفت ماه سال99 منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
 
انتشار گزارش عملکرد مالی شش ماهه موسسه سینماشهر
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موسسه سینما شهر از موسسات تابعه سازمان سینمایی در شش ماه اول سال99 منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸
 
انتشار گزارش عملکرد مالی هفت ماهه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در هفت ماه سال99 منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸
 
انتشار گزارش عملکرد مالی هفت ماهه انجمن سینمای جوانان ایران
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران از موسسات تابعه سازمان سینمایی در هفت ماه سال99 منتشر شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷
 
گزارش مالی ـ اجرایی اهدای جوایز شایستگان تقدیر سی‌وهفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با توجه به اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی برنامه‌های فرهنگی و هنری و همچنین رعایت توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، آیین تقدیر از شایستگان تقدیر سی‌وهفتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد و جوایز و لوح تقدیر این افراد به‌صورت غیرحضوری اهدا شد.
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۲
 
گزارش مالی ـ اجرایی معرفی برترین تازه‌های نشر کتاب در بهار 1399
با توجه به حجم تولیدات کتاب در سال و ماه و سردرگمی مخاطبان و خانواده‌ها برای تهیه کتاب خوب، مؤسسه خانه کتاب درصدد برآمده است که هر ماه با توجه به معیارهایی که اعلام شده، کتاب‌های برتر را در موضوعات معرفی کند. بدیهی است معرفی این کتاب‌ها از نظر معیارهای این مؤسسه است و سایر مؤسسات، انجمن‌های صنفی و علمی نیز می‌توانند براساس معیارهای خود کتاب‌های خوب را معرفی کنند. این مؤسسه آمادگی دارد زیرساخت‌های
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۹
 
انتشار قراردادهای موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در 6 ماه اول سال 1399
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، قراردادهای منعقد شده خود در 6 ماه اول سال 1399 را منتشر کرد .
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰
 
انتشار گزارش صورت وضعیت مالی سال 1398 موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، گزارش صورت وضعیت مالی سال 1398 خود را منتشر کرد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹
 
گزارش مالی ـ اجرایی اهدای جوایز شایستگان تقدیر سی‌وپنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
با توجه به اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی برنامه‌های فرهنگی و هنری و همچنین رعایت توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، آیین تقدیر از شایستگان تقدیر سی‌وپنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران لغو و جوایز و لوح تقدیر این افراد به‌صورت غیرحضوری اهدا شد.
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
 
گزارش فعالیت‌های دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران (تیر تا مهر 1399) منتشر شد
گزارش فعالیت‌های دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران (تیر تا مهر 1399) منتشر شد.
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۱
 
گزارش مالی ـ اجرایی مراسم تقدیر از برگزیدگان و شایستگان تقدیر نخستین جایزه کتاب سال استانی مرکزی منتشر شد
نخستین جایزه کتاب سال استانی مرکزی روز سه‌شنبه 22 مرداد 1399 با حضور استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و تجلیل از برگزیدگان و شایستگان تقدیر آن برگزار شد.
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸
 
گزارش مالی ـ اجرایی معرفی برترین تازه‌های نشر کتاب در اسفند 1398
با توجه به حجم تولیدات کتاب در سال و ماه و سردرگمی مخاطبان و خانواده‌ها برای تهیه کتاب خوب، مؤسسه خانة کتاب درصدد برآمده است که هر ماه با توجه به معیارهایی که اعلام شده، کتاب‌های برتر را در موضوعات مختلف معرفی کند.
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵
 
گزارش عملکرد مالی موسسه سینما شهر در پنج ماه اول سال99 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موسسه سینما شهر از موسسات تابعه سازمان سینمایی در پنج ماه اول سال99 منتشر شد.
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۴
 
گزارش عملکرد مالی موسسه سینما شهر در چهار ماه اول سال99 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موسسه سینما شهر از موسسات تابعه سازمان سینمایی در چهارماه اول سال99 منتشر شد.
پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۵
 
گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی در دوازده ماه سال98 اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در سال98 منتشر شد.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵
 
صفحه ۱ از ۶
بنیاد فرهنگی هنری رودکی، جدول حمایت از گروه‌های هنری در بازه 9 ماه ابتدای سال 1399را منتشر کرد.
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷
 
گزارش فعالیت ها ،عملکرد و دستاوردهای سال 1399 موسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۴
 
مرحله اول کمک به شورای فرهنگ عمومی استان ها
مرحله اول کمک به شورای فرهنگ عمومی استان ها منتشر شد.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۳
 
مرحله دوم کمک به شورای فرهنگ عمومی استان ها
مرحله دوم کمک به شورای فرهنگ عمومی استان ها منتشر شد.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱
 
عملکرد 6 ماهه اول شورای فرهنگ عمومی کشور
عملکرد 6 ماهه اول شورای فرهنگ عمومی کشور منتشر شد.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰
 
گزارش عملکرد یکساله شورای فرهنگ عمومی کشور
گزارش عملکرد یکساله شورای فرهنگ عمومی کشور منتشر شد.
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۸
 
عملکرد عملیاتی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شش ماهه اول سال 1399 منتشر شد.
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۹
 
تراز مالی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد
تراز مالی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۶
 
خلاصه عملکرد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شش ماهه مالی 1399 منتشر شد
خلاصه عملکرد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شش ماهه مالی 1399 منتشر شد.
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵
 
گزارش حسابرسی سال 1399 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد
گزارش حسابرسی سال 1399 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
 
آیین نامه اداری و استخدامی صندوق اعتباری هنر منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳
 
گزارش عملکرد صندوق اعتباری هنر در پنج ماهه اول سال 1399 منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۲
 
گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1399 صندوق اعتباری هنر منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۱
 
اقدامات صندوق اعتباری هنر برای مقابله با کرونا برای اصحاب فرهنگ و هنر در سال 99 منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹
 
عملکرد سه ماهه اول سال 1399 صندوق اعتباری هنر منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶
 
شناسنامه کلان برنامه های صندوق اعتباری هنر مربوط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵
 
خلاصه اقدامات عملکردی کلان برنامه صندوق اعتباری هنر برای اصحاب فرهنگ و هنر منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۴
 
برنامه های پیش بینی برای سال 1399 صندوق اعتباری هنر منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۲
 
هزینه های انجام شده موسسه شامل چاپ 16 اثر در زمینه های علوم وفنون ، متن شناسی ، زبان وادبیات ربان فارسی ، دوفصل نامه ویژه پژوهشی ادبی ومتن شناختی وآثار هنری مصور نظامی گنجه ای منتشر شد.
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۱
 
تعداد اعضای صندوق اعتباری هنر تا هشتم مهرماه سال جاری منتشر شد.
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰
 
فهرست حمایت صندوق اعتباری هنر از نویسندگان در سال 1399 منتشر شد.
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰
 
صورتجلسه فی مابین صندوق اعتباری هنر با سازمان تامین اجتماعی در سه ماهه اول سال 1399 منتشر شد.
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۶
 
آیین نامه عضویت صندوق اعتباری هنر منتشر شد.
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳
 
گزارش کلان برنامه 1398 موسسه پژوهشی میراث مکتوب طبق جدول بصورت فایل پی دی اف منتشر شد.
پنج شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۴
 
اطلاعات مربوط به بهارانۀ کتاب 1399 منتشر شد
«بهارانۀکتاب 1399»، سیزدهمین دورۀ طرح «توزیع یارانۀ کتاب از طریق کتابفروشی ها» بود که با شعار «بهار
کتاب همزمان با بهار دلها» به مدت 11 روز از تاریخ 20 تا 30 اردیبهشت 1399 در کتابفروشی های کشور
برگزار شد.
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶
 
صفحه ۱ از ۱۵